Revit support via video og mail

Beskrivelse af løsning

Dette er en abonnemetsløsning hvor du får tilsendt en video/mail med løsningen på dine Revit udfordringer. Ud over løsning af dine egne udfordringer, deles løsningerne med alle tilmeldte. Det fungerer sådan at når et problem er løst sender jeg en mail med video til alle abonnenter. Det er en stærk måde at dele viden på, samt få inspiration til bedre udnyttelse af Revit.

 

De praktiske oplysninger

  • En kombination af video, billeder og tekst udsendes.
  • Alle aktive abonnenter modtager løsninger.
  • Prisen er for et år af gangen.
  • Abonnementet gentegnes automatisk med mindre abonnementet opsiges mindst 1 måned før udløbsdato. Dette kan gøres via mail.
  • Svartid: Hurtigst muligt, da jeg kan være optaget af andre opgaver.
  • Video og mail support er bundet op på en forud defineret person i virksomheden.
  • Ønskes der rådgivning, fjernsupport eller hjælp til udvikling af Revit, kan timer tilkøbes til 595,- kr. eksklusiv moms. Der afregnes per påbegyndt kvarter, dog mindst en halv time.
  • Rådgivning, fjernsupport og hjælp til udvikling af Revit kan bruges af alle i virksomheden.
  • EKSTRA: Har du brug for tegnehjælp? Timepris 450,- kr. eksklusiv moms.

Introduktionspris: 3.995,- kr. eksklusiv moms per år.

Ønsker du fjernsupport?

Interesseret? Udfyld denne kontaktformular

11 + 15 =