Beskrivelse af løsning

Dette er en abonnemetsløsning hvor du får tilsendt en video/mail med løsningen på dine Revit udfordringer. Ud over løsning af dine egne udfordringer, deles løsningerne med alle tilmeldte. Det fungerer sådan at når et problem er løst sender jeg en mail med video til alle abonnenter. Det er en stærk måde at dele viden på, samt få inspiration til bedre udnyttelse af Revit.

De praktiske oplysninger

  • En kombination af video, billeder og tekst udsendes.
  • Alle aktive abonnenter modtager løsninger.
  • Prisen er for et år af gangen.
  • Abonnementet gentegnes automatisk med mindre abonnementet opsiges mindst 1 måned før udløbsdato. Dette kan gøres via mail.
  • Svartid: Hurtigst muligt, da jeg kan være optaget af andre opgaver.
  • Abonnementet er bundet op på en person i virksomheden.
  • Telefonsupport eller fjernstyring af din PC til en reduceret timepris: 595,- kr. per time eksklusiv moms. Regnes per påbegyndt kvarter, dog minimum en halv time.

Introduktionspris: 3.995,- kr. eksklusive moms per år.