Hvorfor en Revit template?

Som beskrevet i et af mine andre indlæg, er en Revit template rigtig vigtig til Revit (Se indlæg her). Det er bl.a. i templaten vi kan optimere på vores tegnestuearbejde. Vi vil jo gerne være effektive og konkurrencedygtige på vores tegnestue.

Hvad er det vi bør priortere i vores template og opsætning?

En af de helt afgørende faktorer for at vide hvor vi skal sætte ind i vores template, er hvilken virksomhed vi er. Vi skal kigge på hvilke opgaver vi løser og hvilke opgaver vi ønsker at løse. En god strategi for tegnestuen er nødvendigt for at få det optimale ud af sin template og øvrig tegnestueopsætning i Revit. Selvom det er individuelt for hver enkelt tegnestue, vil jeg prøve at beskrive hvilke emner der kan være interessante at kigge på i templaten for en mindre arkitekt.

Emner til Revit Template – mindre arkitekt.

Som nævnt kan jeg kun generalisere for hvad jeg plejer at se som interessant når jeg hjælper en mindre arkitekt, med at optimere deres Revit template. Nedenstående liste kan hjælpe med inspiration omkring netop din tegnestue. Kig den igennem i forhold til netop din tegnestue og se om du kan bruge det.

Overordnet tegnestueopgaveFunktion i RevitBeskrivelse af tilpasning
Styring af etagehøjderLevelsNiveau planer i projektet.
Opsætning og navngivning af billeder til færdige tegninger.ViewsPlaner, ceiling plans, facader, 3D views. Snit kan også forberedes, hvis man ved hvad de skal hedde.
Vægge, men overvej hvilke vægge der bruges mest.WallVægge kan forberedes med til skitser og byggesager på samme vægge. Opsætning af vægkomponenter, samlinger af vægge, materialer, tykkelse, ind- og udmuringer, anlæg til etagedæk, stug, fodlister og border.
Døre og vinduerDoor WindowsIndsæt mest brugte vinduer og døre.
DækFloorOpbygning og tilpasning af dæk. Dæk kan forberedes med opsætning af dækkomponenter, samlinger med vægge, materialer, tykkelse.
GlasfacaderCurtain wallRammekonstruktion, felter, døre, vinduer.
TrapperStairsForbered de mest brugte trapper med materialer, trin- og optrinsopbygning, profiler til opbygning og konstruktionsregler. Der kan også tilføjes gelændre
GelændreRailingPoster, balustre, mellemplader, "håndtag", materialer, profiler og tilknytning til trapper.
ArealerRoomBeregningsmetoder og tekster til rum. Egenskaber til eventuelle skemaudtræk.
MålsætningDimensionTekstyper og størrelse, linietyper, tilslutning af mål og målmarkeringer. Kig evt. også på kotepile.
DetaljerDetail groupForuddefinere mest brugte detaljer.
StandardudtrækTag by categoryTekster der kan udtrække egenskabsdata som vægnavn, vindues- og dørnumre og andet godt.
SignaturforklaringerLegendDe mest brugte signaturforklaringer.
MængdeudtrækSchedulesOpsætning af skemaer og egenskabsdata i relevant omfang. Det kunne være bestilling af vinduer/døre, vægtyper, bestilling af diverse materialer og måske prisberegninger.
Materialer til grundSiteOpbygning af eks. græs, træterrasse, fliser og asfalt.
GenereltMaterialRelevante materialer til øvrige objekter. Vigtigt med en god struktur, også i forhold til component families.
EgenskaberProject parameters og shared parametersSørg for at at parametre til relevante objekter er oprette. Også delte objekter på tværs af flere filer.
Projekt enhederProject unitsOpsætning af hvilke enher og decimaler vi arbejder med.
TidsplanlægningPhasesOpsætning af tidsforløb, filtre og overrides.
Tegningshoveder og papirstørrelserTitleblockDefiner papirstørrelser og informationer til tegningehovedet.

Vigtigt

En Revit template er og vil altid være individuel. Der ingen der kan forudse hvad du som virksomhed gerne vil bruge i Revit. Det betyder også at listen ikke er komplet, men brug den som inspiration.

Hvor kan bimkim.dk hjælpe?

Mangler du hjælp til strategien så kig her

Har du udfordringer med din template eller ønsker hjælp til ovenstående, så kig på nedenståend: